Kvænangenbedrift gjør alt de kan for å unngå permitteringer