Oslo universitetssykehus har startet vaksinering av ansatte

foto