41 smittede knyttes til musikkbingo i Kristiansand