Nord-Korea avvikler fasiliteter på oppskytingsområde