Dømt til ni års forvaring for overgrep mot 20 gutter