Mann leverte bombelignende gjenstand hos lensmann

foto