Regjeringen har besluttet å etablere helikopterberedskap på Bardufoss i Indre Troms. Helikoptrene der vil kunne frakte politiets styrker ved krisesituasjoner i Nord-Norge.

Beredskapen vil bestå av to Bell 412-helikoptre som på anmodning også kan bistå politiet i henhold til bistandsinstruksen. De skal være tilgjengelig snarest, men senest innen to timer.

– Vi ønsker en bedre helikopterberedskap i nord. Helikoptrene på Bardufoss vil kunne bistå med forflytning av politistyrker, og gjør det mulig å sette inn politiets ressurser i regionen hurtigere, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

- Til beste for landsdelen

– Jeg er glad for at Forsvaret styrker helikopterberedskapen i nord. Da får politiet mulighet til å benytte seg helikopterkapasiteten, til beste for landsdelen, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Helikoptrene vil kunne brukes til å gi transportstøtte til politiet innenfor rammen av det som i bistandsinstruksen heter alminnelig bistand. Dette inkluderer ikke kapasitet til håndhevelsesbistand – altså det å bistå politiet aktivt i skarpe oppdrag.

Det vil kunne være perioder der helikoptrene tas av beredskap for å kunne gjennomføre høyere prioriterte militære oppdrag, samt nødvendig øving og trening.