Jørn Roar Rollstad ønsker ikke ny runde i retten omkring oppsigelsen fra Avfallsservice. Foto: Martin Hauken Johannessen

Det var i midten av juli at dommen i saken mellom Avfallsservice og den tidligere ansatte Jørn Roar Rollstad falt i tingretten.

Rollstad ble oppsagt i juni 2010, noe han ikke aksepterte. Men Nord-Troms tingrett konkludert i juli at oppsigelsen var saklig begrunnet og frifant Avfallsservice.

Nå har Rollstad ifølge NRK bestemt seg for å ikke anke oppsigelsesdommen. Han vil imidlertid anke punktet om erstatning for brudd på personopplysningsloven.

Det var i fjor Avfallsservice mistenkte at flere ansatte tok for lange pauser i arbeidstiden. De sammenlignet timelister med nylig installerte GPS-enheter i bilene og mente det var i underkant av tre timer som ikke var gjort rede for.

Firmaet så på dette som en alvorlig sak og anså det som økonomisk utroskap.

- Veldig slitsomt

Advokat for Fagforbundet og Rollstad, Kjetil Edvardsen, bekrefter at de ikke vil anke oppsigelsen.

- Hovedgrunnen til dette er at Rollstad har fått seg et annet arbeid som han trives veldig godt med, og at det dermed føles som veldig slitsomt å skulle ta en ny runde med dette, sier han.

De mener derimot at tingrettens avslag til erstatning er feil og anker dette til lagmannsretten.

- Tingretten sier at til tross for at loven og personvernet er brutt, skal ikke Rollstad ha noen erstatning. Det mener vi er feil, sier Edvardsen.

Styreleder i Avfallsservice, Willy Ørnebakk, var torsdag formiddag ukjent med avgjørelsen.

- Jeg ønsker ikke å kommentere opplysningene ettersom jeg ikke har noe kjennskap til dokumenter som bekrefter dette, sier han.