Den 10.august står en ny gruppe utvekslingselever fra Youth For Undertanding på Gardemoen. 13 av dem mangler fortsatt vertsfamilie, skriver Youth For Understanding Norway i en pressemelding.

Elevene kommer fra hele verden og skal gå et år på norsk videregående skole. Her skal de lære om norsk språk og kultur. Nå etterlyser organisasjonen spontane familier med hjerte -og husrom som kan ta imot elevene.

Risikerer utsettelse

Ida Nyrud, inboudkoordinator i YFU, innrømmer at situasjonen er vanskelig.

– Det er utrolig nervepirrende for en 16/17-åring å skulle reise til et fremmed land, og ikke vite hvor i landet hun/han skal eller hvem hun/han skal bo hos, bare dager før avreise. Vi ønsker å gi elevene en god og trygg start på året. Nå risikerer vi å måtte utsette elevenes ankomst til Norge, noe som vil være en veldig skuffelse for dem. Da rekker de kanskje ikke skolestart i Norge og det er ikke er en optimal start på utvekslingsåret, sier hun i pressemeldingen.

Organisasjonen mangler familie til folk fra Tyskland, Ungarn, Uruguay, Slovakia, USA, Latvia, Sveits og Østerrike. En av hovedgrunnene til at elevene har søkt seg til Norge er ønsket om å være nært naturen.

Motivert? Da er du god nok

Nyrud tror norske familier vegrer seg fordi de ikke føler seg gode nok.

Vår største utfordring er at norske familier er for strenge med seg selv. De tror at de må ha et perfekt hjem og et hav av fritid der de kan legge opp et omfattende program for eleven. Den perfekte familien finnes ikke. Helt vanlige familier er mer enn bra nok. Elevene kommer for å oppleve norsk hverdagsliv, med korps øving eller fotballtrening, lekser ved kjøkkenbordet, snømåking, klesvask og fredagstaco – alt som inngår i hverdagen til en vanlig familie. Eleven er et medlem av familien, ikke en gjest, presiserer Nyrud.

Ifølge henne er motivasjon godt nok. Er du det, er du god nok.

– Vi følger opp våre vertsfamilier og hjelper dem med spørsmål de måtte ha underveis. Våre vertsfamilier er både enslige og par, med og uten barn. - Det er nok av familier i alle varianter, som har alle forutsetninger for å bli gode vertsfamilier, de må bare gripe muligheten og ta sjansen på et annerledes år, avslutter Nyrud og håper at det finnes noen som tar kontakt.

VANSKELIG: Inboundkoordinator i YFU, Ida Nyrud innrømmer at situasjonen er vanskelig. Foto: Presse