To tenåringer alvorlig skadd etter mopedulykke på Seim