Forsvarer vil undersøke om siktede for Flå-drapet var psykotisk