Brann på akuttmottaket: – Deler av bygget er ikke beboelig