Millionbevilgning til Campus Nord-Troms: - Vil lette arbeidet enormt mye