Vil utrede en samlokalisering av svømmebasseng og ny barneskole

foto