Flere avvik avdekket hos politiet: Lagrer brannfarlig væske sammen med elsparkesykler som har blitt tuklet med

foto