Markert nedgang i amerikanske søknader om ledighetstrygd