Iskrem og appell da MDGs Lan Marie Berg avga forhåndsstemme