foto
FUGLEFRAKT: Misteltein sprer seg når fugler spiser bærene og deretter feier nebbet rent for frø i et annet tre. Dessuten passerer frøene uskadd gjennom fuglenes fordøyelsessystem og kan slik fraktes langt unna vertsplanten. Foto: Jan Kjetil Howden

Det fjellet du vandrer i idag, er ikke det dine barnebarn vil oppleve