Flere entreprenører har stanset arbeidet med Follobanen