Kulturdepartementet har kalt Islamsk Råd inn til møte

foto