Haugland opprørt over behandlingen av Hareide

foto