Soldater forbereder tilbaketrekking i Ukraina

foto