Varsel om milliongebyr etter massedød av fisk på Stord

foto