Fylkesmannen åpner tilsyn av koronarammet sykehjem i Bergen