Utsatt norgesreise for Moria-flyktningene etter smitteutbrudd

foto