Høye strømpriser bidro mest til prisstigningen i januar