Omstridte nye internettregler godkjent av EUs medlemsland

foto