Den andre savnede kvinnen etter brannen i Ålesund funnet omkommet

foto