Stortinget overkjører regjeringen – sier nei til nasjonal skjenkestopp

foto