Trump fordømmer volden i Washington i ny video – nevner ikke riksrettstiltalen

foto