Kommunen trosser fylket – sier nei til Norleds planer

foto