Dette topper bøndenes ønskeliste: Seks av ti ville oppgradert fjøset