Berlin og en rekke andre områder skifter farge på EUs smittekart