Til og med turister stilte opp for å plukke søppel: – Arbeidsledig er vi ikke