Brukollapsen deler landet i to – NFL ber om dispensasjon av hvilereglene

foto