Trenger fortsatt mer husrom til flyktninger på Skjervøy

foto