Snøfokk og økt skredfare: – Åpne områder i lavlandet kan være utsatt