Sametinget oppdaget feil og mangler i et historisk stort omfang – krisemøte om valget