Sjark skadet i havna i Sørkjosen

Foto: Kjetil M. Skog