Regjeringen foreslår 3,5 milliarder kroner ekstra for å styrke Forsvaret og sivil beredskap i år

foto