Sjømatnæringen krever strømpakke fra regjeringen

foto