– Det er vanskeligere å få lån nå fordi renta er mye høyere. Når vi skal beregne hvor mye vi kan gi i lån, må vi bruke beregningsmodellene våre på en annen måte, sier konserndirektør Ingjerd Spiten i DNB til NRK.

Utlånsforskriften sier at bankene må teste kundene for å se om de kan tåle en renteoppgang på ytterligere 3 prosentpoeng på sin samlede gjeld. Det betyr over 8 prosent for nye lån.

– Lånemuligheten for en hel familie har falt med rundt 300.000 kroner for en familie som har en samlet inntekt på 1 million kroner, og det er ganske dramatisk når det gjelder hvilken mulighet de har til å finne en egnet bolig, sier direktør Endre Jo Reite i BN Bank.