Norsk fiskebåt fikk lik i trålen i internasjonalt farvann