Mindre kjøring av fossile biler drar ned kommunenes klimagassutslipp

foto