Mål om obligatorisk koronatest straks etter ankomst til Norge

foto