Lederen for EUs forskningsråd går av i protest mot koronahåndtering