Asheim ber studenter planlegge for normal høst

foto