Bolsonaro: – Brasils økonomi kan ikke stoppes av korona