Merkel vil gjøre mer for å kutte utslipp fra biler

foto