Nilsen har jobbet som trafikkskolelærer for et Alta-firma i flere år. Han var ferdig utdannet som trafikkskolelærer for syv år siden, og for to år siden tok han videreutdanning i faglig ledelse.

– Nå har jeg lyst å starte noe her hjemme. Det er noe jeg har tenkt på i et par år, forteller Nilsen til Framtid i Nord.

Nilsen har i hovedsak jobbet med trafikkopplæring for personbil (klasse B) og trafikalt grunnkurs, men det siste året i Alta har han også hatt opplæring for hengersertifikat (klasse BE).

– I starten vil jeg først satse på trafikalt grunnkurs og personbil, også planlegger jeg å tilby oppkjøring for tilhenger etter hvert, sier han.

Han vil drive kjøreskolen alene og skal selv være kjørelærer.

Ønsker start i august

Allerede er det kommet inn flere bestillinger for det nyoppstartede firmaet.

– Jeg må få alle godkjenningene på plass før jeg kan starte. Jeg håper at det er på plass i starten av august.

– Hvordan skiller denne kjøreskolen seg ut fra de andre?

– Først og fremst vil jeg forsøke å jobbe for lav strykprosent. Men jeg har også sett på noen andre løsninger for opplæring, siden trafikkmiljøet er mindre på Storslett. Jeg ønsker å få til en del elektronisk undervisning og undervisning med simulatorer, og har derfor vært i dialog med et firma i Tromsø som bruker dette, sier Nilsen.

SPENNENDE PLANER Nils Roar Nilsen håper at han kan starte opp med elektronisk undervisning og bruk av simulatorer i trafikalt grunnkurs. Foto: Siri Bergset Elvestad

I Tromsø bruker blant annet Karlsen trafikkskole kjøresimulatorer i trafikale grunnkurs. Med kjøresimulator kan en trene på tilnærmede realistiske trafikksituasjoner bak et ratt og tv-skjermer som viser trafikken.

Det er kanskje mange som lurer på hvorfor kjøreskolen heter «bridge». Bridge betyr bru på engelsk.

– Jeg har valgt navnet «Bridge» fordi det assosierer til engelsk, men det viser også til overgangen fra å være fotgjenger til å bli trafikant, sier Nilsen. En kommer altså fra den ene sida av brua til den andre.

Gleder seg

Nilsen tror han har en spennende tid i møte med den nye trafikkskolen. Han ønsker å nå ut til elever i Nordreisa, men også utenfor kommunen.

– Jeg synes dette er spennende og jeg ser positivt på framtida. Jeg har fått tilbakemeldinger fra venner med barn som har kjørt med meg tidligere om at de er fornøyde med kvaliteten.

Trafikkskolen vil holde til på Reisatun forretningssenter i Storslett sentrum. Foto: Siri Bergset Elvestad